Święty Jan Paweł II
(18.05.1920 - 02.04.2005)

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA” TOMASZA NAKIELSKIEGO Z OKAZJI PEREGRYNACJI RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II


Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w dniu 25 maja 2013 roku na Jasnej Górze, u stóp Królowej Polski – Jasnogórskiej Bogurodzicy w sposób uroczysty przyjęło Stefana Kardynała Wyszyńskiego za swojego patrona. Niegasnąca aktualność jego nauczania stanowi impuls dla całego Stowarzyszenia do propagowania, praktykowania oraz pogłębiania wiedzy o treściach przekazanych Polakom.

Ukoronowaniem życia Prymasa Tysiąclecia był wybór na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Dziś coraz bardziej dostrzegamy, jak olbrzymie znaczenie dla losów świata miało to wydarzenie, do którego doprowadziła łącząca obu hierarchów głęboka więź, oparta na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za losy Kościoła i Narodu. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał wielką rolę Kardynała Wyszyńskiego. Podczas audiencji dla Polaków w Rzymie, 23 X 1978 r., zwrócił się wprost do niego słowami: Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Postawa i nauczanie naszych Wybitnych Rodaków doskonale wpisują się w niezwykle trudne „dziś” naszej Ojczyzny i całego świata. Dlatego pragniemy zachęcić do odbycia w czasie peregrynacji osobistego spotkania ze św. Janem Pawłem II oraz modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Niech ta ogólnopolska inicjatywa stanie się fundamentem zawierzenia całego naszego Stowarzyszenia miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz wyrazem troski i modlitwy o nawrócenie indywidualne i wspólnotowe u progu 1050. rocznicy Chrztu Polski.


Tomasz Nakielski