Święty Jan Paweł II
(18.05.1920 - 02.04.2005)

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA” TOMASZA NAKIELSKIEGO Z OKAZJI PEREGRYNACJI RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Szlak
LEGENDA

- przyszłe miejsca peregrynacji, - miejsca, w których peregrynacja się odbyła, - najbliższe miejsca peregrynacji,

Relacje

To był bezcenny dar – rozmowa z Tomaszem Nakielskim

Dobiegła końca całoroczna peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. O jej atmosferze, przebiegu i owocach opowiada przewodniczący Tomasz Nakielski – w rozmowie z Marcinem Kluczyńskim.
Materiały
Wystawa
"Rodzina Bogiem Silna"
Materiały graficzne
(plakat / zaproszenie / banner / logo)
Broszura informacyjna
(teksty modlitw i pieśni)